Bezpieczeństwo narodowe

Jednym z trzech kierunków, które można studiować na naszej uczelni jest bezpieczeństwo narodowe. Jest to kierunek stosunkowo młody, jednak bardzo szybko został uznany za bardzo przyszłościowy i to właśnie w tym kierunku podąża duża liczba studentów. Absolwenci tego właśnie kierunku są doskonale przygotowani do tego, aby aktywnie uczestniczyć w życiu społeczno- gospodarczym naszego kraju. Taki kierunek jak bezpieczeństwo narodowe łączy w sobie elementy takich kierunków jak politologia czy zarządzanie, jest to dowodem na to, iż absolwent ma szansę na uzyskanie naprawdę szerokiej wiedzy, która z pewnością zaowocuje podczas praktycznego wykorzystywania w życiu zawodowym.

Jeżeli chodzi o sylwetkę absolwenta takiego kierunku jak bezpieczeństwo narodowe, może on podjąć pracę między innymi w organach politycznych, organizacji rządowej czy także na płaszczyznach administracji. Przygotowujemy naszych uczniów do tego, aby mogli w pełni możliwości przekładać całą wiedzę teoretyczną na praktyczną, która jest niezbędna podczas wykonywania swojego zawodu. Dodatkowo student tego kierunku zdobędzie wykształcenie językowe na dość wysokim poziomie, który zapewni swobodne komunikowanie się właśnie w wybranym przez siebie języku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *