Jak się uczyć angielskiego?

2Niezależnie od tego, na jakim jesteś stopniu zaawansowania nauki i w jakiej szkole uczysz się angielskiego, zawsze możesz skorzystać z pewnych metod, które wspomagają zapamiętywanie oraz zwiększają szansę na to, ze wiedza i umiejętności językowe, które posiądziesz, będą miały jakiekolwiek praktyczne zastosowanie.
Przede wszystkim nie należy uczyć się słówek, a przynajmniej nie w chorym, bezsensownym szkolnym ujęciu rycia na pamięć słownika. O ile można to jeszcze próbować (choć też bezskutecznie) uzasadnić w przypadku do „zwykłych” słówek, o tyle idiomy albo czasowniki frazowe mają wyłącznie wtedy znaczenie, kiedy występują w określonym kontekście. Dlatego słówek zawsze należy uczyć się razem z kontekstem. Dodatkowy plus jest taki, że wyrabiasz sobie wtedy poczucie nacechowania emocjonalnego niektórych słów, a także zdobywasz od razu pewną praktyczną wiedzę na temat konstrukcji zdaniowych.
Po drugie, języka można nauczyć się jedynie w czasie używania. Nie ma szans nauczyć się użytecznego języka angielskiego, jeśli tylko czytasz anglojęzyczne gazety, choćby to był NYT. Czasem trzeba wdać się z kimś w dyskusję, aby zobaczyć, jak radzisz sobie z wykorzystaniem wiedzy, kiedy nie masz czas na zastanawianie się nad konkretnymi regułami gramatycznymi. Zresztą ta metoda wyrabia pewien szósty zmysł, dzięki któremu automatyzujesz swój język i nie musisz więcej dobierać słów, tylko mówisz płynnie.
Ważna w nauce, niezależnie od wybranej metody nauki, jest systematyczność. Najważniejszą wada systemu szkolnego jest to, że uczysz się najwyżej dwa czy trzy razy w tygodniu, a i to przy założeniu, że pominiemy dwumiesięczną przerwę wakacyjną. Językiem polskim posługujesz się (lepiej lub gorzej) dlatego, że używasz go codziennie. Tak samo jest z angielskim. Nawet kwadrans dziennie daje lepszy efekt niż tylko dwa razy w tygodniu po godzinie. A najlepiej, jeśli jedno i drugie jakoś połączyć. Nabieranie wprawy musi potrwać, ale możesz to sobie ułatwić, zmuszając się do regularnego wysiłku i pracy nad swoimi umiejętnościami.