Jak się zachować?

Wszyscy wiemy, o sytuacjach, w których to nauczyciela doznają różnych form przemocy ze strony uczniów. Jest to okropne i trzeba, bez wątpliwości i skrupułów, likwidować takie zjawiskach w polskich ośrodkach edukacyjnych. Ale! Zdarzają się też sytuacje, w których przemoc stosuje nauczyciel. I nie jest to wcale rzadkie wydarzenie. Stosunkowo często zdarzają się takie przypadki. W tym wypadku uczeń jest właściwie pozbawiony możliwości obrony. Przecież każdy donos ze strony uczniów zostanie zlekceważony ze strony dyrekcji, a donoszący uczeń może napotkać później wiele problemów ze strony oskarżanego przez niego nauczyciela. Może zrewanżować się nie dając mu promocji do następnej klasy. Ale czy to jest najgorsze co może go spotkać? Nie. Skoro nauczyciel nie miał wcześniej żadnych przeszkód przed używaniem przemocy, może spokojnie to powtórzyć, albo nawet spotęgować to zachowanie. Nie tylko przemoc fizyczna jest taka straszna. W niektórych wypadkach gorsza jest przemoc psychiczna. Także bacznie obserwujmy swoje dzieci, aby nie stały się ofiarami przemocy w szkołach.