Niesprawiedliwość wśród nauczycieli.

Niesprawiedliwość czy pozbawienie obiektywnej oceny są bardzo rozpowszechnionymi zjawiskami wśród przedstawicieli polskiego szkolnictwa. Każdy z nauczycieli, bez wyjątku, dobrze zna takie postawy. Jednak są to postawy czysto ludzki. Żaden z nas nie potrafi zachować umiejętności obiektywnego oceniania przez cały czas, w każdej napotkanej sytuacji. Jednakże decydując się na zawód nauczyciela, człowiek powienien dogłębnie przemyśleć swoją decyzję, a później stanąć na wysokości zadania napotykając różne problemy i przeszkody. Ale nie każdy to potrafi. Większość nauczycieli ma w klasie swoich prymusów, a także uczniów, których nie znosi i stara się, mówiąc językiem uczniowskim, „uwalić”. Z taką postawą trzeba walczyć. Ale nie uczniowie, tylko ministerstwo powinno się wziąć za „uwalanie” takich niesprawiedliwych nauczycieli. Na nasze szczęście zdarzają się jeszcze wyrozumiali, uczciwi nauczyciele, którzy nie oceniają postępów podopiecznych według własnych zachcianek.