Powiązanie kilku sztuk

Zagadnienia z polskiego na maturze to także tematy synkretyczne czyli takie, które mieszczą w sobie kilka różnych sfer kultury i sztuki. Polega to na tym, że do zrealizowania jakiegoś tematu musimy wykorzystać nie tylko teksty literackie, ale również przykłady filmowe, reklamy czy muzykę oraz malarstwo albo rzeźbę. Takie tematy są niezwykle interesujące, ale wymagają od nas sporej wiedzy w dwóch zakresach nie tylko jeśli chodzi o zagadnienia z polskiego, czysto literackie. Jeśli wybierzemy taki temat trzeba koniecznie doszkolić się w zakresie filmu, muzyki czy plastyki, żeby wszystko dobrze dopracować. Powiązanie kilku sztuk stwarza wiele możliwości, które pozwalają na działanie naszej kreatywności i twórczego myślenia. Niestety wymagają od nas większego przygotowania merytorycznego i nie są polecane uczniom słabszym, bo mogą ich tylko jeszcze bardziej pogrążyć niż uratować. Wydaje się, że najważniejszy w tym wypadku okazuje się dobry wybór tematu.