Rzadko wybieramy językowe

Zagadnienia z polskiego na maturze ustnej są podzielone na kilka różnych, odmiennych działów. Jednym z nich są zagadnienia językowe. Są to na pewno niezwykle ciekawe tematy, które nie wymagają od nas znajomości lektur, prądów literackich i całej wiedzy teoretycznoliterackiej. Mimo tych niewątpliwych zalet, niewielu maturzystów wybiera zagadnienia czysto językowe. Wydaje się, że obawiają się, że sobie nie poradzą, mimo iż są to tematy z założenia łatwiejsze i bardziej przystosowane do naszej współczesnej rzeczywistości, mamy przecież język reklamy, polityki czy inny. Winą obarczać należy także polskie szkoły średnie. Niestety nie realizuje się zagadnień językowych albo robi się to w niewielkim stopniu i dlatego maturzyści obawiają się tego typu tematów. Nie da się jednak ukryć, że tematy językowe są niezwykle interesujące i warto zaryzykować i się z nimi zmierzyć. Dodatkowo, nauczyciele powinni zachęcać młodych ludzi do wyboru właśnie tego typu tematów.