William Smith – twórca pierwszej mapy

Poczet wielkich geologów zna kilka nazwisk, których zapomnieć nam nigdy nie będzie można. To wielcy naukowcy i odkrywcy, którzy mieli ogromny wpływ na tworzenie się. Historii. To także ludzie, którzy o historii i świecie naszych przodków swoimi odkryciami wiele nam mówią. Jednym z takich geologów jest brytyjski naukowiec, William Smith. To on stworzył pierwszą geologiczną mapę Anglii. Światu przysłużył się doskonałą teorią, która wykorzystuje skamieniałości do korelacji profili i datowania skał. Dzięki temu możemy z duża dokładnością określić dziś wiek wielu powłok geologicznych.William Smith żył na przełomie XVIII i XIX wieku. Pierwsza dokładna mapa geologiczna Anglii wyszła spod jego reki w 1799 roku. Jego dzieło szybko jednak zostało splagiatowane, ciekawostką jest fakt, że kradzież dokonań naukowych Smitha najpierw przyczyniły się do bankructwa geologa później „zamknęła” Smitha w więzieniu (za długi). Nie mniej to William Smith jest tym geologiem, tory na stałe wpisał się w poczet wielkich geologów w historii świata.