ezmyślni tłumacze internetowi

Bezmyślni tłumacze internetowi, których są obecnie dziesiątki jeżeli nie setki, oferują zróżnicowaną ofertę porównywalną jednak do automatycznego onlinowego biura tłumaczeń. Spośród dostępnych dla każdego translatorów i glosariuszy największą popularnością cieszą się te, które dokonują płynnych i bezpośrednich wymian fraz lingwistycznych pomiędzy językiem polskim a językami najbardziej popularnymi, czyli językiem angielskim, językiem rosyjskim, językiem francuskim, językiem niemieckim, językiem czeskim a także takimi nieco bardziej egzotycznymi językami jak węgierski, norweski, estoński, łotewski, flamandzki, portugalski, hiszpański, bułgarski. Okazuje się wszak, że polskie biura tłumaczeń mają spory wkład właśnie w tłumaczenia dokonywane między językiem polskim a językami słowiańskimi, romańskimi, nordyckimi, flamandzkimi, germańskimi, saksońskimi a także cyrylicą, starochińskim, nowokańtońskim, kańtońskim, chińskim, frankońskim i greką. Języki te, poza łaciną, należą co prawda do języków obecnie martwych ale dawniej były one w codziennym użytku wśród społeczeństw środkowej i środkowowschodniej Europy.