Zjazd lingwistów i tłumaczy w Nicei

Językoznawcy z całego świata spotkali się na dorocznym zjeździe lingwistów, tłumaczy i kreatorów języka, jaki odbył się już po raz 12. w Nicei 20 maja 2013. W międzynarodowej konferencji udział wzięło ponad 130 naukowców i praktyków posługujących się na co dzień swoim narodowym językiem oraz przynajmniej 3 językami obcymi w stopniu doskonałym lub bardzo dobrym. 91% z nich legitymowało się certyfikatami FCE, B2, TFLS, CAE, CPE, ETS, KET, IELTS, TOEFL, TOEIC, IELTS. Wśród zaproszonych gości byli również tłumacze przysięgli oraz tłumacze symultanicznie wielu języków. Dzięki znajomości co najmniej dwóch języków dokonywali oni przekładów z języka źródłowego na jeden z języków docelowych tekstów prezentowanych na konferencji. Dzięki swojemu profesjonalizmowi wzbudzili oni zaufanie nie tylko uczestników ale także organizatorów i osób śledzących wydarzenie za pośrednictwem mediów. Było to wszak nietuzinkowe, by jednocześnie słuchać w warstwie dźwiękowej i oglądać na ekranach prezentowaną w kilku językach treść wykładów. Obligatoryjnym obyczajem kolejnych nicejskich konferencji ma być zapraszanie jeszcze większej liczby aktywnych tłumaczy językowych, tzw. lingwistów praktyków.